Δημιουργία E-shop | QueenIK

Ιδιοκτήτης:

Ειρήνη Κατσαρού.
Δημιουργός χειροποίητων κοσμημάτων.

Στο συγκεκριμένο έργο μας ζητήθηκε η δημιουργία ενός σύγχρονου, μοντέρνου και λειτουργικού e-shop.

Προδιαγραφές:

  • Κατασκευή E-shop μέσω WordPress
  • Online τρόπος πληρωμής

Επιπλέον έγινε:

  • Βελτιστοποίηση ιστοσελίδας
  • Δημιουργία λογοτύπου

Leave a comment

Προτιμήσεις απορρήτου
GDPR | Πολιτική απορρήτου | ασφάλεια & προσωπικά δεδομένα

Τι είναι ο «GDPR»– Ισχύουσα Νομοθεσία
Ο GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ». Η (προηγούμενη) Οδηγία είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.