Γραφιστικά

Το λογότυπο και γενικά η εταιρική ταυτότητα της επιχείρησης, σας ακολουθεί σε κάθε βήμα που κάνετε. Ενδεικτικά στις κάρτες, στα έντυπα ακόμη και στην ιστοσελίδα σας. Η Project57 λοιπόν αναλαμβάνει να δημιουργήσει τα γραφιστικά για την επιχείρηση σας, σύμφωνα πάντα με τις τάσεις της εποχής & της φιλοσοφίας της επιχείρισης.  Με αποτέλεσμα οι πελάτες να σας θυμούνται.

Γραφιστικά - Σχεδιασμός Λογότυπου - Project57
Δημιουργία και σχεδιασμός λογότυπου.

01. Γραφιστικά – σχεδιασμός λογότυπου

Η δημιουργία λογότυπου είναι το σημαντικότερο που πρέπει να προσέξει μια νέα επιχείρηση στην προβολή της.
Το λογότυπο είναι η εταιρική σας ταυτότητα, είναι το σήμα που θα σας αντιπροσωπεύει και θα σας διαχωρίζει από κάποιον άλλον.

Γι’ αυτό και ο σχεδιασμός έχει μεγάλη σημασία, να είναι εφάμιλλος με το είδος της επιχείρησης και το ύφος που θέλετε να περάσετε.

Το λογότυπό δεν είναι κάτι που μπορεί να αλλάζει συνέχεια. Το λογότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ιστοσελίδα, στην επαγγελματική σας κάρτα, στα διαφημιστικά έντυπα, αλλά και στην κατασκευή μιας επιγραφής.

01. Γραφιστικά – σχεδιασμός λογότυπου

Η δημιουργία λογότυπου είναι το σημαντικότερο που πρέπει να προσέξει μια νέα επιχείρηση στην προβολή της.
Το λογότυπο είναι η εταιρική σας ταυτότητα, είναι το σήμα που θα σας αντιπροσωπεύει και θα σας διαχωρίζει από κάποιον άλλον.

Γι’ αυτό και ο σχεδιασμός έχει μεγάλη σημασία, να είναι εφάμιλλος με το είδος της επιχείρησης και το ύφος που θέλετε να περάσετε.

Το λογότυπό δεν είναι κάτι που μπορεί να αλλάζει συνέχεια. Το λογότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ιστοσελίδα, στην επαγγελματική σας κάρτα, στα διαφημιστικά έντυπα, αλλά και στην κατασκευή μιας επιγραφής.

02. Γραφιστικά – σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας

Η επαγγελματική κάρτα είναι ένα από τα βασικότερα μαζί με την ιστοσελίδα σας. Αυτά τα δύο αντιπροσωπεύουν το “πρόσωπο” και το προφίλ της επιχείρησης που θα δει κάποιος μελλοντικός πελάτης.

Η σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας, θα πρέπει να είναι μοντέρνος, παράλληλα σοβαρός και με τις απαραίτητες πληροφορίες της επιχείρησης σας, με αποτέλεσμα να εμπνέεται εμπιστοσύνη, σιγουριά και επαγγελματισμό σε κάποιον που θα έρθει σε επαφή μαζί της.

Γραφιστικά - Σχεδιασμός Eπαγγελματικής Kάρτας - Project57
Δημιουργία και σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας.

02. Γραφιστικά – σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας

Η επαγγελματική κάρτα είναι ένα από τα βασικότερα μαζί με την ιστοσελίδα σας. Αυτά τα δύο αντιπροσωπεύουν το “πρόσωπο” και το προφίλ της επιχείρησης που θα δει κάποιος μελλοντικός πελάτης.

Η σχεδιασμός επαγγελματικής κάρτας, θα πρέπει να είναι μοντέρνος, παράλληλα σοβαρός και με τις απαραίτητες πληροφορίες της επιχείρησης σας, με αποτέλεσμα να εμπνέεται εμπιστοσύνη, σιγουριά και επαγγελματισμό σε κάποιον που θα έρθει σε επαφή μαζί της.

Είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα της επιχείρησης σας ;

Εάν ψάχνεται κάποιον να σας δημιουργήσει τα γραφιστικά της επιχείρησής σας ή να αναλάβει την ολοκληρωμένη εταιρική σας ταυτότητα στο διαδίκτυο …
Εμπιστευτείτε το σε εμάς ξέρουμε τον τρόπο!

Κλείστε την επιθυμητή ημέρα και ώρα, και θα συζητήσουμε τις ανάγκες του project σας και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε.
Προτιμήσεις απορρήτου
GDPR | Πολιτική απορρήτου | ασφάλεια & προσωπικά δεδομένα

Τι είναι ο «GDPR»– Ισχύουσα Νομοθεσία
Ο GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ». Η (προηγούμενη) Οδηγία είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.