Καταχώρηση Ονόματος Χώρου

Καταχώρηση Ονόματος Χώρου - Project57
Καταχώρηση domain name.

01. Καταχώρηση ονόματος χώρου με την υποστήριξη της Project57

Η Καταχώρηση Ονόματος Χώρου π.χ. (project57.gr) είναι η διεύθυνση κάθε ιστοσελίδας και αποτελείται από το όνομα και την κατάληξη η οποία προσδιορίζει την προέλευση ή την ιδιότητα της ιστοσελίδας.

 • Για παράδειγμα:
  Μια επιχείριση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα θα μπορεί να επιλέξει την κατάληξη .gr
 • Μια επιχείριση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, αλλά θέλει να αποκτήσει πελάτες και στο εξωτερικό είναι καλύτερο να επιλέξει την κατάληξη .com
 • Φυσικά μπορεί να γίνει και συνδυασμός αυτών, για παράδειγμα .com.gr.
Καταχώρηση Ονόματος Χώρου - Project57
Καταχώρηση domain name.

01. Καταχώρηση ονόματος χώρου με την υποστήριξη της Project57

Η Καταχώρηση Ονόματος Χώρου π.χ. (project57.gr) είναι η διεύθυνση κάθε ιστοσελίδας και αποτελείται από το όνομα και την κατάληξη η οποία προσδιορίζει την προέλευση ή την ιδιότητα της ιστοσελίδας.

 • Για παράδειγμα:
  Μια επιχείριση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα θα μπορεί να επιλέξει την κατάληξη .gr
 • Μια επιχείριση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, αλλά θέλει να αποκτήσει πελάτες και στο εξωτερικό είναι καλύτερο να επιλέξει την κατάληξη .com
 • Φυσικά μπορεί να γίνει και συνδυασμός αυτών, για παράδειγμα .com.gr.

02. Πως να κάνω μια επιτυχημένη επιλογή domain name;

Μια επιτυχημένη Καταχώριση  Ονόματος Χώρου θα πρέπει να είναι:

 • Ξεκάθαρο στη προφορά του και εύκολο στην απομνημόνευση.
 • Σύντομο
 • Να περιέχει τις λέξεις-κλειδιά ή την περιοχή π.χ. (Βόλος) ή απλά την επωνυμία που θα επιλέξετε.

03. Μερικές από τις δημοφιλέστερες καταλήξεις που μπορείτε να επιλέξετε ;

 • .gr
 • .com
 • .eu
 • .net
 • .org

02. Πως να κάνω μια επιτυχημένη επιλογή domain name;

Μια επιτυχημένη Καταχώριση  Ονόματος Χώρου θα πρέπει να είναι:

 • Ξεκάθαρο στη προφορά του και εύκολο στην απομνημόνευση.
 • Σύντομο
 • Να περιέχει τις λέξεις-κλειδιά ή την περιοχή π.χ. (Βόλος) ή απλά την επωνυμία που θα επιλέξετε.

03. Μερικές από τις δημοφιλέστερες καταλήξεις που μπορείτε να επιλέξετε ;

 • .gr
 • .com
 • .eu
 • .net
 • .org

Μαζί μπορούμε να καταλήξουμε στο ιδανικότερο όνομα χώρου για την επιχείρηση σας και έτσι να ξεκινήσει να σας μαθαίνει ο κόσμος.

Αυτό αφορά οποιονδήποτε ξεκινήσει μια συνεργασία· Κατασκευή Ιστοσελίδας ή Κατασκευή Ηλεκτρονικού Καταστήματος και όχι σαν μεμονωμένη υπηρεσία. Η Project57 θέλει να παρέχει στους συνεργάτες της, την βέλτιστη και πιο ολοκληρωμένη εμπειρία γι’αυτό αναλαμβάνει αυτή, όλες τις απαραίτητες διαδικασίες.

Είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα της επιχείρησής σας ;

Εάν ψάχνεται κάποιον να σας καθοδηγήσει στο τι θα πρέπει να κάνετε σχετικά με τις κινήσεις σας στον τομέα του Marketing και του διαδικτύου …
Εμπιστευτείτε το σε εμάς ξέρουμε τον τρόπο!

* Η καταχώρηση ονόματος χώρου απευθύνεται σε πελάτες που κάνουν ιστοσελίδα σε εμάς και όχι ως μεμονωμένη υπηρεσία

Αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου την επαγγελματική σας εικόνα στο διαδίκτυο.

Προτιμήσεις απορρήτου
GDPR | Πολιτική απορρήτου | ασφάλεια & προσωπικά δεδομένα

Τι είναι ο «GDPR»– Ισχύουσα Νομοθεσία
Ο GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ». Η (προηγούμενη) Οδηγία είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.