Τρόποι επικοινωνίας

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Κασσαβέτη 57

Τηλέφωνο

2421302138

bb

Ιστοσελίδα

project57.gr

Email

[email protected]

Ζητήστε μας Προσφορά

BARB7220(1)
Σπύρος Κούριας
CEO Founder - Business Administrator
  WebsiteGoogleSocial MediaΜε σύστησε κάποιος άλλος


  ΤηλεφωνικάEmail


  Η εταιρία ασχολείται με πληθώρα υπηρεσιών που απαιτούνται για μια ολοκληρωμένη, σωστή και κερδοφόρα προβολή στο διαδίκτυο.

  Ενδεικτικά ασχολούμαστε με:

  Ακολουθήστε μας στα Social Media
  Προτιμήσεις απορρήτου
  GDPR | Πολιτική απορρήτου | ασφάλεια & προσωπικά δεδομένα

  Τι είναι ο «GDPR»– Ισχύουσα Νομοθεσία
  Ο GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ». Η (προηγούμενη) Οδηγία είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997.

  Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.