Δημιουργία Website | kagiannig Social mesdia manager

Ιδιοκτήτης:

Γεωργία Καγιάννη – Social Media Manager & Content Creator

Στο συγκεκριμένο έργο μας ζητήθηκε η δημιουργία μιας σύγχρονης, και λειτουργικής ιστοσελίδας παρουσίασης, των υπηρεσιών της επιχείρησης. Παρουσίαση των E-book της Γεωργίας, με δυνατότητα ο πελάτης να μπορεί να τα κάνει donwload, κάνοντας εγγραφή στο Newsletter και την Email Martketing λίστα της.

Προδιαγραφές:

  • Κατασκευή Ιστοσελίδας μέσω WordPress
  • Παρουσίαση των υπηρεσιών
  • Παρουσίαση των E-book με δυνατότητα download
  • Δυνατότητα να μπορεί ο πελάτης να προγραμματίσει και να κλείσει online ραντεβού
  • Δημιουργία Email Martketing λογαριασμού, set up και ενσωμάτωση στο website

Gallery φωτογραφιών από την ιστοσελίδα

Testimonial

Πρόσφατα συνεργάστηκα με το Σπύρο, έπειτα από καιρό που τον ακολουθώ στα social media! Αποδείχθηκε ότι η πρώτη εντύπωση ήταν ακριβής!
Ένας άνθρωπος με όρεξη, ιδέες και έτοιμος να πάρει μια ιδέα και να την κάνει πραγματικότητα!

Προτιμήσεις απορρήτου
GDPR | Πολιτική απορρήτου | ασφάλεια & προσωπικά δεδομένα

Τι είναι ο «GDPR»– Ισχύουσα Νομοθεσία
Ο GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ». Η (προηγούμενη) Οδηγία είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.