Δημιουργία Marketplace E-shop | Well

Ιδιοκτήτες:

Μυρσίνη Αχνιώτη & Παναγιώτης Μονογιός.
Ηλεκτρονικό κατάστημα | Vendor Shop από την Κύπρο.

Στο συγκεκριμένο έργο μας ζητήθηκε η δημιουργία ενός σύγχρονου, μοντέρνου και λειτουργικού e-shop.

Προδιαγραφές:

  • Κατασκευή E-shop μέσω WordPress
  • Δυνατότητα εγγραφής “πωλητών” & εισαγωγή προϊόντων τους
  • Ο κάθε Vendor έχει το δικό του “κατάστημα” & το δικό του διαχειριστικό πίνακα προϊόντων και παραγγελιών
  • Αυτοματοποιημένος διαχωρισμός “προμήθειας” & “πληρωμή πωλητή”
  • Online τρόπος πληρωμής
  • OnePage Checkout

Επιπλέον έγινε:

  • Βελτιστοποίηση ιστοσελίδας
  • Δημιουργία λογοτύπου
  • Δημιουργία banner για την σελίδα στο Facebook

Testimonial

Συστήνω ανεπιφύλακτα την συνεργασία με τον Σπύρο. Άριστη επαγγελματική δουλειά, μόνιμη και συνεχής εξυπηρέτησή, καμία καθυστέρηση και μεγάλο δίκτυο συνεργατών!

Προτιμήσεις απορρήτου
GDPR | Πολιτική απορρήτου | ασφάλεια & προσωπικά δεδομένα

Τι είναι ο «GDPR»– Ισχύουσα Νομοθεσία
Ο GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ». Η (προηγούμενη) Οδηγία είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.