Δημιουργία Λογοτύπου | We-All

Ιδιοκτήτης:

Τάσος Τσάκαλος.

Προδιαγραφές:
Στο συγκεκριμένο έργο μας ζητήθηκε η δημιουργία ενός σύγχρονου και μοντέρνου λογοτύπου, με ιδιαίτερο σχεδιασμό.
Το concept θέλει να υποστηρίξει ένα blog το οποίο θα καλύπτει θέματα ψυχολογίας, αυτοβελτίωσης, εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας κ.α.
Επιθυμητό χρώμα δεν υπήρχε.

Logo-Graphic-Design---Project57-portfolio-13

Leave a comment

Προτιμήσεις απορρήτου
GDPR | Πολιτική απορρήτου | ασφάλεια & προσωπικά δεδομένα

Τι είναι ο «GDPR»– Ισχύουσα Νομοθεσία
Ο GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ». Η (προηγούμενη) Οδηγία είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.