Δημιουργία Logo | VolosActionDogs

Ιδιοκτήτης:

Αργύρης Λεπίδας.
Εκπαιδευτής σκύλων.

Στο συγκεκριμένο έργο μας ζητήθηκε η δημιουργία ενός σύγχρονου λογοτύπου, με έμφαση στη φύση και τις δραστηριότητες στο βουνό. Όλα αυτά σε ένα έντονο και μοντέρνο σχεδιασμό.
Το επιθυμητό χρώμα που ήθελε να κυριαρχεί ήταν μια απόχρωση του πορτοκαλί.

Leave a comment

Προτιμήσεις απορρήτου
GDPR | Πολιτική απορρήτου | ασφάλεια & προσωπικά δεδομένα

Τι είναι ο «GDPR»– Ισχύουσα Νομοθεσία
Ο GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ». Η (προηγούμενη) Οδηγία είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.