Δημιουργία Website | Skopelos Real Estate

Ιδιοκτήτες:

Παναγιώτης Κεχριώτης & ΣυνΤεχνική Τεχνική Εταιρεία.
Πώληση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας & τεχνική κατασκευαστική εταιρεία από τη Σκόπελο.

Στο συγκεκριμένο έργο μας ζητήθηκε η δημιουργία μιας σύγχρονης, και λειτουργικής ιστοσελίδας παρουσίασης όλων των διαθεσίμων ακινήτων, λεπτομέρειες και χαρακτηριστικά ακινήτου, καθώς και με δυνατότητα αναζήτησης.

Προδιαγραφές:

  • Κατασκευή Ιστοσελίδας μέσω WordPress
  • Δυνατότητα εναλλαγής γλώσσας (Αγγλικά)
  • Αναλυτική παρουσίαση ακινήτων

Επιπλέον έγινε:

  • Βελτιστοποίηση ιστοσελίδας

Gallery φωτογραφιών από την ιστοσελίδα

Leave a comment

Προτιμήσεις απορρήτου
GDPR | Πολιτική απορρήτου | ασφάλεια & προσωπικά δεδομένα

Τι είναι ο «GDPR»– Ισχύουσα Νομοθεσία
Ο GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ». Η (προηγούμενη) Οδηγία είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.