Δημιουργία Website | Mertelia Luxury Villas

Ιδιοκτήτης:

Mertelia Luxury Villas – Βίλες βραχυχρόνιας μίσθωσης στη Κάρπαθο

Στο συγκεκριμένο έργο μας ζητήθηκε η δημιουργία μιας σύγχρονης, και λειτουργικής ιστοσελίδας παρουσίασης των 4ων βιλών, με μοντέρνο και ξεκάθαρο τρόπο. Με επιπλέον διασύνδεση με εξωτερικό Booking system.

Προδιαγραφές:

  • Κατασκευή Ιστοσελίδας μέσω WordPress
  • Παρουσίαση 4ων βιλών
  • Προσθήκη gallery φωτογραφιών
  • Διασύνδεση με εξωτερικό Booking system
  • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας από κάποιον ενδιαφερόμενο
  • Δυνατότητα δίγλωσσης ιστοσελίδας (Ελληνικά & Αγγλικά)
  • Προσθήκη προβολής GDPR

* Το project ανατέθηκε από την εταιρεία Digital Routes.

Gallery φωτογραφιών από την ιστοσελίδα

Testimonial

Πολύ σωστός συνεργάτης και δεκτικός να κάνει ακριβώς αυτά που ζητούσα!! Έβγαλε το αποτέλεσμα που επιθυμούσα! Ευχαριστώ πολύ Σπύρο!

Leave a comment

Προτιμήσεις απορρήτου
GDPR | Πολιτική απορρήτου | ασφάλεια & προσωπικά δεδομένα

Τι είναι ο «GDPR»– Ισχύουσα Νομοθεσία
Ο GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ». Η (προηγούμενη) Οδηγία είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.