Δημιουργία Ιστοσελίδας | Fight2fitness

Ιδιοκτήτης:

Μάριος Στεφάνου.
Ιστοσελίδα παρουσίασης & αγορά online μαθημάτων γυμναστική.

Στο συγκεκριμένο έργο μας ζητήθηκε η δημιουργία μιας σύγχρονης, και λειτουργικής ιστοσελίδας με δυνατότητα εγγραφής συνδρομητών και αγορά online μαθημάτων γυμναστική.

Προδιαγραφές:

  • Κατασκευή Ιστοσελίδας μέσω WordPress
  • Δυνατότητα εγγραφής συνδρομητών και παρακολούθησης μαθημάτων
  • Δυνατότητα εναλλαγής γλώσσας (Αγγλικά)

Επιπλέον έγινε:

  • Βελτιστοποίηση ιστοσελίδας
  • SEO προώθηση ιστοσελίδας
  • Μηνιαία διαχείριση ιστοσελίδας

Testimonial

Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Κούρια και την Project57 για την άψογη μέχρι τώρα συνεργασία, καθώς με βοήθησε πάρα πολύ να ολοκληρώσω το δικό μου project με μεγάλη επιτυχία! Οτιδήποτε χρειάστηκα ως βοήθεια ήταν εκεί με αμεσότητα και επαγγελματισμό να με βοηθήσει! Τον ευχαριστώ πολύ και συστήνω ανεπιφύλακτα οποιαδήποτε συνεργασία με την ομάδα της Project57

Leave a comment

Προτιμήσεις απορρήτου
GDPR | Πολιτική απορρήτου | ασφάλεια & προσωπικά δεδομένα

Τι είναι ο «GDPR»– Ισχύουσα Νομοθεσία
Ο GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ». Η (προηγούμενη) Οδηγία είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.