Δημιουργία Website | Elitesoccerskills
Coach βελτίωσης δεξιοτήτων &
τεχνικής ποδοσφαίρου

Ιδιοκτήτης:

Μάνος Καλαμπακάκης – Coach Βελτίωσης δεξιοτήτων & τεχνικής ποδοσφαίρου

Στο συγκεκριμένο έργο μας ζητήθηκε η δημιουργία μιας σύγχρονης, και λειτουργικής ιστοσελίδας παρουσίασης, των υπηρεσιών της επιχείρησης με απλό και κατανοητό τρόπο.

Προδιαγραφές:

  • Κατασκευή Ιστοσελίδας μέσω WordPress
  • Παρουσίαση των υπηρεσιών
  • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας από κάποιον ενδιαφερόμενο
  • Δυνατότητα παρουσίασης ανερχόμενων event και δραστηριοτήτων

Gallery φωτογραφιών από την ιστοσελίδα

Testimonial

Επαγγελματίας, σωστός στους χρόνους του, με συνέπεια κι ενδιαφέρον ακόμα και μετά την παράδοση του έργου. Εννοείται ότι τον συστήνω ανεπιφύλακτα

Προτιμήσεις απορρήτου
GDPR | Πολιτική απορρήτου | ασφάλεια & προσωπικά δεδομένα

Τι είναι ο «GDPR»– Ισχύουσα Νομοθεσία
Ο GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ». Η (προηγούμενη) Οδηγία είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.