Δημιουργία Website | Andrew Scott Cooper
Historian Writer

Ιδιοκτήτης:

Andrew Scott Cooper – Historian Writer

Στο συγκεκριμένο έργο μας ζητήθηκε η δημιουργία μιας σύγχρονης, και λειτουργικής ιστοσελίδας παρουσίασης, των βιβλίων που έχει γράψει, καθώς και παρουσίαση φωτογραφιών και δημοσιεύσεων που υπάρχουν για τον ίδιο.

Προδιαγραφές:

  • Κατασκευή Ιστοσελίδας μέσω WordPress
  • Παρουσίαση των βιβλίων
  • Παρουσίαση των media
  • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον ίδιο

Έξτρα:

  • Δημιουργία logo
  • Επιλογή γραμματοσειράς

Gallery φωτογραφιών από την ιστοσελίδα

Testimonial

Working with Project 57 was a very positive experience. I enjoyed the process and am very pleased with the results.

Leave a comment

Προτιμήσεις απορρήτου
GDPR | Πολιτική απορρήτου | ασφάλεια & προσωπικά δεδομένα

Τι είναι ο «GDPR»– Ισχύουσα Νομοθεσία
Ο GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ». Η (προηγούμενη) Οδηγία είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.