Δημιουργία Website | Παπανικόπουλος Γυναικολόγος

Ιδιοκτήτης:

Παπανικόπουλος Χριστόδουλος, Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος – Ειδικευμένος σε θέματα υπογονιμότητος

Στο συγκεκριμένο έργο μας ζητήθηκε η δημιουργία μιας σύγχρονης, και λειτουργικής ιστοσελίδας παρουσίασης όλων ειδικοτήτων, σε μορφή τύπου blog.

Προδιαγραφές:

  • Κατασκευή Ιστοσελίδας μέσω WordPress
  • Απλή, εύχρηστη και φιλική προς τον χρήστη πλοήγηση
  • Αναλυτική παρουσίαση όλων ειδικοτήτων
  • Παρουσίαση του διαθέσιμου υλικού και συνεντεύξεων

Gallery φωτογραφιών από την ιστοσελίδα

Leave a comment

Προτιμήσεις απορρήτου
GDPR | Πολιτική απορρήτου | ασφάλεια & προσωπικά δεδομένα

Τι είναι ο «GDPR»– Ισχύουσα Νομοθεσία
Ο GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ». Η (προηγούμενη) Οδηγία είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.