Δημιουργία Website | Makfood κατεψυγμένα προΙοντα

Ιδιοκτήτης:

Ανδριάννα Δαμιανάκη – Παραδοσιακά & χειροποίητα προϊόντα κατεψυγμένης ζύμης. Οικογενειακή επιχειρήσει από τη Κρήτη.

Στο συγκεκριμένο έργο μας ζητήθηκε η δημιουργία μιας σύγχρονης, και λειτουργικής ιστοσελίδας παρουσίασης, όλων των προϊόντων της επιχείρησης, σε μορφή “καταλόγου¨ (κανονική παρουσίαση προϊόντος αλλά χωρίς τη δυνατότητα πώλησης).

Προδιαγραφές:

  • Κατασκευή Ιστοσελίδας μέσω WordPress (WooCommerce)
  • Αναλυτική παρουσίαση των προϊόντων σε μορφή καταλόγου
  • Παρουσίαση των υπηρεσιών
  • Ενσωμάτωση φωτογραφικού υλικού με δημιουργικό τρόπο

Gallery φωτογραφιών από την ιστοσελίδα

Testimonial

Η συνεργασία μας με την εταιρεία Project57 για την δημιουργία της ιστοσελίδας της εταιρείας μας, ήταν πάρα πολύ καλή καθώς ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις μας στο 100%! Ευχαριστούμε πολύ τον κ.Σπύρο Κούρια για την επαγγελματική του στάση, την εμπιστοσύνη και την άμεση ανταπόκριση!

Προτιμήσεις απορρήτου
GDPR | Πολιτική απορρήτου | ασφάλεια & προσωπικά δεδομένα

Τι είναι ο «GDPR»– Ισχύουσα Νομοθεσία
Ο GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ». Η (προηγούμενη) Οδηγία είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.