Κατασκευή Ιστοσελίδας για ΑΜΕΑ

Ιστοσελίδες για άτομα με ειδικές ανάγκες, σύγχρονες με μοντέρνο σχεδιασμό, σύμφωνα με τους κανονισμούς για επιδότηση από τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Κατασκευή Ιστοσελίδας για ΑΜΕΑ
Ιστοσελίδες προσβάσιμες από όλους.

01. Κατασκευή Ιστοσελίδας για ΑΜΕΑ

Η Κατασκευή ιστοσελίδας φιλική και προσβάσιμη από άτομα με “ιδιαίτερες” ανάγκες. Οι διαφορές που υπάρχουν είναι ελάχιστες, αλλά σημαντικές για αυτά τα άτομα.

Η Project57 αναλαμβάνει την κατασκευή ή την μετατροπή της ιστοσελίδας σας, ώστε να συμμορφωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς Περιεχομένου Ιστού (WCAG) 2.0. Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες, το περιεχόμενο θα είναι προσβάσιμο σε ένα ευρύτερο φάσμα ατόμων με ιδιαιτερότητες όπως:

Τύφλωση και χαμηλή όραση, κώφωση και απώλεια ακοής, μαθησιακές δυσκολίες, γνωστικοί περιορισμοί, περιορισμένη κίνηση, αναπηρίες ομιλίας, φωτοευαισθησία και συνδυασμοί αυτών.

01. Κατασκευή Ιστοσελίδας για ΑΜΕΑ

Η Κατασκευή ιστοσελίδας φιλική και προσβάσιμη από άτομα με “ιδιαίτερες” ανάγκες. Οι διαφορές που υπάρχουν είναι ελάχιστες, αλλά σημαντικές για αυτά τα άτομα.

Η Project57 αναλαμβάνει την κατασκευή ή την μετατροπή της ιστοσελίδας σας, ώστε να συμμορφωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς Περιεχομένου Ιστού (WCAG) 2.0. Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες, το περιεχόμενο θα είναι προσβάσιμο σε ένα ευρύτερο φάσμα ατόμων με ιδιαιτερότητες όπως:

Τύφλωση και χαμηλή όραση, κώφωση και απώλεια ακοής, μαθησιακές δυσκολίες, γνωστικοί περιορισμοί, περιορισμένη κίνηση, αναπηρίες ομιλίας, φωτοευαισθησία και συνδυασμοί αυτών.

02. Ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ & Βασικά Χαρακτηριστικά

Οι ιστοσελίδες αυτές έχουν κάποιες επιπλέον ιδιαιτερότητες όπως.

Επισήμανση πληροφοριών με έντονα χρώματα, αντίθεση χρωμάτων, πλοήγηση με το πληκτρολόγιο,  δυνατότητα εναλλαγής μεγέθους γραμματοσειράς, ιεραρχημένη δομή, προβλέψιμο περιεχόμενο, ευανάγνωστα κείμενα.

Η τήρηση αυτών των οδηγιών θα κάνει συχνά το περιεχόμενο ιστοτόπου σας πιο χρήσιμο και ευχάριστο σε όλους τους χρήστες γενικά.

Ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ & Βασικά Χαρακτηριστικά
Ιστοσελίδες για ΑμΕΑ, Ιστοσελίδες με ιδιαιτερότητες.

02. Ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ & Βασικά Χαρακτηριστικά

Οι ιστοσελίδες αυτές έχουν κάποιες επιπλέον ιδιαιτερότητες όπως.

Επισήμανση πληροφοριών με έντονα χρώματα, αντίθεση χρωμάτων, πλοήγηση με το πληκτρολόγιο,  δυνατότητα εναλλαγής μεγέθους γραμματοσειράς, ιεραρχημένη δομή, προβλέψιμο περιεχόμενο, ευανάγνωστα κείμενα.

Η τήρηση αυτών των οδηγιών θα κάνει συχνά το περιεχόμενο ιστοτόπου σας πιο χρήσιμο και ευχάριστο σε όλους τους χρήστες γενικά.

Ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ σύμφωνα με τους κανονισμούς
Ιστοσελίδες συμβατές με επιδοτήσεις ΕΣΠΑ.

03. Ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ σύμφωνα με τους κανονισμούς

Οι ιστοσελίδες που είναι προσβάσιμες από ΑμΕΑ ελέγχονται από διεθνή εργαλεία που παρέχουν αξιοπιστία.

Μερικά από αυτά είναι το W3C HTML Validator, το Wave Web Accessibility Evaluation Tool και τέλος το Web Accessibility Checker.

Μέσα από αυτά τα εργαλεία γίνετε ο έλεγχος της ιστοσελίδας σας από τον αρμόδιο του προγράμματος ΕΣΠΑ, που θα πιστοποιήσει ότι η ιστοσελίδα σας είναι έγκυρη και ότι μπορεί να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα το οποίο έχετε αιτηθεί.

03. Ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ σύμφωνα με τους κανονισμούς

Οι ιστοσελίδες που είναι προσβάσιμες από ΑμΕΑ ελέγχονται από διεθνή εργαλεία που παρέχουν αξιοπιστία.

Μερικά από αυτά είναι το W3C HTML Validator, το Wave Web Accessibility Evaluation Tool και τέλος το Web Accessibility Checker.

Μέσα από αυτά τα εργαλεία γίνετε ο έλεγχος της ιστοσελίδας σας από τον αρμόδιο του προγράμματος ΕΣΠΑ, που θα πιστοποιήσει ότι η ιστοσελίδα σας είναι έγκυρη και ότι μπορεί να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα το οποίο έχετε αιτηθεί.

Κατασκευή Ιστοσελίδας για ΑΜΕΑ

Είστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα της επιχείρησης σας ;

Εάν ψάχνεται κάποιον να σας καθοδηγήσει στο τι θα πρέπει να κάνετε σχετικά με την κατασκευή ιστοσελίδας …
Εμπιστευτείτε το σε εμάς ξέρουμε τον τρόπο!

Προτιμήσεις απορρήτου
GDPR | Πολιτική απορρήτου | ασφάλεια & προσωπικά δεδομένα

Τι είναι ο «GDPR»– Ισχύουσα Νομοθεσία
Ο GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ». Η (προηγούμενη) Οδηγία είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.