Δημιουργία Website | Kalovidouris Sound

Ιδιοκτήτες:

Νίκος & Γιώργος Καλοβιδούρης.
Ενοικίαση ήχου, φωτιστικός εξοπλισμός & studio ηχογραφήσεων στον Βόλο.

Στο συγκεκριμένο έργο μας ζητήθηκε η δημιουργία μιας σύγχρονης, και λειτουργικής ιστοσελίδας παρουσίασης των υπηρεσιών της επιχείρισης.

Προδιαγραφές:

  • Κατασκευή Ιστοσελίδας μέσω WordPress
  • Δυνατότητα εναλλαγής γλώσσας (Αγγλικά)
  • Gallery φωτογραφικού υλικού

Επιπλέον έγινε:

  • Βελτιστοποίηση ιστοσελίδας
  • SEO προώθηση ιστοσελίδας

Gallery φωτογραφιών από την ιστοσελίδα

Προτιμήσεις απορρήτου
GDPR | Πολιτική απορρήτου | ασφάλεια & προσωπικά δεδομένα

Τι είναι ο «GDPR»– Ισχύουσα Νομοθεσία
Ο GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ». Η (προηγούμενη) Οδηγία είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.